Anosmi (Koku Alamama) için Homeopati Tedavisi

Anosmi (koku alma bozuklukları), koku alma duyusunun kısmen veya tamamen kaybıdır. Bu kayıp geçici veya kalıcı olabilmektedir. Alerjiler veya soğuk algınlığı gibi burun astarını tahriş eden yaygın durumlar geçici anosmiye yol açabilir.

Beyin tümörleri veya kafa travması gibi beyni veya sinirleri etkileyen daha ciddi durumlar kalıcı koku kaybına neden olabilir. Yaşlılık bazen anosmiye neden olur.

Anosmi genellikle ciddi değildir, ancak kişinin yaşam kalitesi üzerinde derin bir etkisi olabilir.

Anozmisi olan kişiler, yiyecekleri tam olarak tadamayabilir ve yemeye olan ilgilerini kaybedebilir. Bu kilo kaybına veya yetersiz beslenmeye neden olabilir. Anosmi, kişinin hoşa giden yiyecekleri koklama veya tatma yeteneğini bozabileceği için depresyona da yol açabilir.

Covid-19 sonrası birçok kişide geçici anosmi durumu da yaşanmıştır.

Nedenler

Anosmi, genellikle kokuların burnun tepesine ulaşmasını önleyen burundaki bir şişlik veya tıkanıklıktan kaynaklanır. Anosmi bazen burundan beyne sinyal gönderen sistemdeki bir sorundan da kaynaklanabilmektedir.

Burnu kaplayan mukus zarlarında tahriş

Bu, şunlardan kaynaklanabilir:

 • Sinüs enfeksiyonları
 • Soğuk algınlığı
 • Sigara içmek
 • Grip 
 • Alerjiler (alerjik rinit)
 • Alerjilerle ilgili olmayan kronik tıkanıklık (alerjik olmayan rinit)

Kısmi ve geçici koku kaybının en yaygın nedeni soğuk algınlığıdır. Bu durumlarda, anosmi kendi kendine kaybolacaktır.

Nazal pasajların tıkanması

Bir şey havanın buruna geçişini fiziksel olarak engelliyorsa koku kaybı meydana gelebilir. Bu şunları içerebilir:

 • Tümörler
 • Burun polipleri
 • Burun veya nazal septum içindeki kemik deformiteleri

Beyin veya sinir hasarı

Burun içinde sinirler aracılığıyla beyne bilgi gönderen alıcılar vardır. Bu yolun herhangi bir kısmı hasar görürse anosmi oluşabilir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bu hasara neden olabilecek birçok koşul vardır:

 • İhtiyarlık
 • Alzheimer hastalığı
 • Beyin tümörü
 • Huntington hastalığı
 • Hormonal problemler
 • Etkin olmayan tiroid
 • Bazı antibiyotikler ve yüksek tansiyon ilaçları dahil ilaçlar
 • Multipl skleroz
 • Parkinson hastalığı
 • Şizofreni
 • Epilepsi
 • Şeker hastalığı
 • Burnun içini yakan kimyasallara maruz kalma
 • Beyin veya kafa travması
 • Beyin ameliyatı
 • Yetersiz beslenme ve vitamin eksiklikleri
 • Radyasyon tedavisi
 • Uzun süreli alkolizm
 • Felç

Nadir durumlarda, insanlar genetik bir durum nedeniyle koku alma duyusu olmadan doğarlar. Buna konjenital anosmi denir.

Anosmi (Koku Alamama) için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Homeopati, kurucusu ve babası Samuel Hahnemann olan, Avrupa kökenli ve 1700’lü yılların sonlarında bilimsel çerçeveye oturtulmuş, doğal, ağrısız, acısız ve alternatif tedavi yöntemidir. Homeopatide hasta kişinin zihinsel, fiziksel ve duygusal seviyelerindeki tüm semptomları dikkatle ele alınır ve deneyimli bir homeopat hekim tarafından hasta kişinin göstermiş olduğu belirtilere en uygun olacak homeopatik ilaç (remedi) tespit ederek, hasta kişinin sadece anosmi değil, bütüncül olarak şifalanmasını da sağlamaktadır. Anosminin homeopati ile tedavisinde kullanılan etkili remediler bulunmaktadır ve bu remedilerin hangi durumlar için kullanılması gerektiği aşağıda yer almaktadır.

Alumina: Koku alma duyusunda azalma olan anosmiye faydalıdır. Burun kökünde ağrı vardır. Dokunma ile kötüleşen burun deliklerinde çatlamış burunda faydalıdır. Kuru, şiş ve buruşuk burunlu akıcı koryza vardır.

Natrum Mur: Koku ve tat kaybı olan anosmiye faydalıdır. Burun iç ağrısı vardır. Sürekli hapşırma ile şiddetli, akıcı nezle için faydalıdır. Büyük halsizlik ve yorgunluk vardır.Yumurtanın çiğ beyazı gibi burundan ince sulu akıntı için kullanışlıdır.

Pulsatilla: Koku kaybı olan anosmiye faydalıdır. Semptomların değiştirilebilirliğine faydalıdır. Burun delikleri özellikle sağ burun deliği tıkanıklığı olan nezle için faydalıdır. Burun kökünde baskı yapan ağrı vardır. Burundaki büyük yeşil, pis kokulu pullar için faydalıdır. Susuzluk olmadan ağız kuruluğu vardır.

Yorum yapın