Nefrotik Sendrom için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Nefrotik Sendrom, böbreklerimizin gerektiği gibi çalışmadığını gösteren bir grup semptomdur. Bu belirtiler, idrarımızda çok fazla protein, kanımızda yeterli protein olmaması, kanımızda çok fazla yağ veya kolesterol ve şişliktir.

Bu sendrom, jeneralize ödem, ağır proteinüri ve plazma albümin konsantrasyonunda düşme ile karakterizedir. Bu, glomerülo-nefrit, sıtma veya arı sokması, sarmaşık vb. gibi alerjik veya toksik olaylardan sonra olabilir.

Nefritik Sendromun Nedenleri

Her akut nefrit tipinin kendi nedenleri vardır.

İnterstisyel Nefrit

Bu tip genellikle bir ilaca veya antibiyotiğe karşı alerjik reaksiyondan kaynaklanır. Alerjik reaksiyon, vücudun yabancı bir maddeye ani tepkisidir. Bu, vücudun kendi kendine saldırmasına ve iltihaplanmaya neden olur.

Kandaki düşük potasyum, interstisyel nefritin başka bir nedenidir. Potasyum, kalp atışı ve metabolizma dahil olmak üzere vücuttaki birçok işlevi düzenlemeye yardımcı olur.

İlaçları uzun süre almak böbrek dokularına zarar verebilir ve interstisyel nefrite yol açabilir.

Piyelonefrit

Piyelonefrit vakalarının çoğu E.coli  bakteriyel enfeksiyonlarından kaynaklanır. Bu bakteri türü öncelikle kalın bağırsakta bulunur ve dışkımızla atılır. Bakteriler üretradan mesaneye ve böbreklere kadar ilerleyerek piyelonefrite neden olabilir.

Bakteriyel enfeksiyon piyelonefritin önde gelen nedeni olmasına rağmen, diğer olası nedenler şunları içerir:

 • Mesanenin içine bakan bir alet olan sistoskop kullanan idrar muayeneleri
 • Mesane, böbrek veya üreter cerrahisi
 • Böbrek taşlarının oluşumu, minerallerden ve diğer atık maddelerden oluşan kaya benzeri oluşumlar

Glomerülonefrit

Bu tip böbrek enfeksiyonunun ana nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı koşullar bir enfeksiyonu teşvik edebilir:

 • Bağışıklık sistemindeki sorunlar
 • kanser tarihi
 • Kanımız yoluyla böbreklerimize giden ve kırılan bir apse

Akut nefrit

Bazı insanlar akut nefrit için daha büyük risk altındadır Akut nefrit için risk faktörleri şunları içerir:

 • Ailede böbrek hastalığı ve enfeksiyon öyküsü
 • Lupus gibi bir bağışıklık sistemi hastalığına sahip olmak
 • Çok fazla antibiyotik veya ağrı kesici almak
 • İdrar yollarının son ameliyatı

Nefritik Sendrom Belirtileri

Semptomlar, sahip olunan akut nefrit tipine bağlı olarak değişecektir. Her üç tip akut nefritin en yaygın semptomları şunlardır:

 • Pelviste ağrı
 • İdrar yaparken ağrı veya yanma hissi
 • Sık idrara çıkma ihtiyacı
 • Bulutlu idrar
 • İdrarda kan veya irin
 • Böbrek bölgesinde veya karında ağrı
 • Vücudun genellikle yüzde, bacaklarda ve ayaklarda şişmesi
 • Kusma
 • Ateş
 • Yüksek kan basıncı

Nefrotik Sendrom için Homeopatik Tedavi ve Remediler

Homeopati, 1700’lü yılların sonlarından beri tüm dünyada güvenle kullanılan, doğal, yan etkisiz, ağrısız, acısız ve alternatif tedavi yöntemi olarak gelişimine devam etmektedir. Neftorik sendrom için homeopati tedavisi almak isteyen bir kişiye öncelikle kapsamlı bir anamnez yapılır. Bu anamnezde hasta kişinin zihinsel, fiziksel ve duygusal seviyelerindeki tüm hastalık semptomları tespit edilir. Daha sonrasında yapılan analizde hastanın göstermiş olduğu semptomların tümüne uyacak en doğru remedi seçilerek hastanın tedavisine başlanır. Bu kapsamda nefrotik tedavi için homeopatide kullanılan remediler ve bu remedilerin ne zaman tercih edilmesi gerektiği aşağıdaki gibidir.

Arsenicum album – Epitel hücreleri, silindirik fibrin pıhtıları ve idrarda irin ve kan kürecikleri bulunan yetersiz, ani, istemsiz idrar için faydalıdır. İdrar yaptıktan sonra karında güçsüzlük hissi vardır. Felce neden olan mesane atonisi ve idrar tutma için faydalıdır. Mide kesesi felç olmuş gibi hisseder. İdrar, gübre ile karıştırılmış gibi siyahtır.

APIS MEL – İdrar yaparken yanma ve ağrıya faydalıdır. Son damla haşlanma, yanık, yetersiz, yüksek renkli idrar ile birlikte dizüri için faydalıdır. zor, sık ve yavaş idrara çıkma idrarı geçmek için baskı yapmalıdır. İdrar yaparken batma ağrıları olur.

CANTHARIS – Dayanılmaz tenesmus ile sürekli idrar yapma isteği vardır. İdrar öncesi, sırası ve sonrasında ağrıyı kesmek için faydalıdır. İdrarın yanması ve haşlanması durumunda verilir. Kesici ağrılar ve dayanılmaz dürtü vardır.

COLCHICUM – İdrarın daha fazla atılması, dürtünün daha fazla sıcak, çok renkli, kanlı ve siyah olduğu durumlarda faydalıdır, neredeyse siyah tortulu mürekkep gibi.

TEREBINTH – Ekzantemattan sonra üriner semptomlar ve ardından şiddetli bronşit ortaya çıktığında faydalıdır . Üreterler boyunca böbrek bölgesinde yanma, çekme ağrısı vardır. Kanlı idrar ile sürekli tenesmus ve boğaz ağrısı vardır. Kahve öğütülmüş dumanlı idrar veya kalın sarı ve sümüksü tortu için yararlıdır. Üretrit ve Nefrit için yararlıdır.

Yorum yapın