Beyin Tümörü için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Beyin tümörü, beyindeki kanserli veya kanserli olmayan (iyi huylu) olabilen hücrelerin anormal büyümesi olarak tanımlanmaktadır. Normal olarak beynin kendisinde (nöronlar, gliyal hücreler (astrositler, dendrositler, ependimal hücreler), lenfatik doku, kan damarlarında, kraniyal sinirlerde (miyelin üreten Schwann hücreleri) anormal ve kontrolsüz hücre bölünmesiyle oluşan herhangi bir kafa içi tümör olarak tanımlanır. ), beyin zarflarında (meninksler), kafatası, hipofiz ve epifiz bezinde veya başlıca diğer organlarda bulunan kanserlerden yayılır (metastatik tümörler).

Primer (gerçek) beyin tümörleri, beynin herhangi bir bölümünü etkileyebilmelerine rağmen, çocuklarda yaygın olarak arka kraniyal fossada ve yetişkinlerde serebral hemisferlerin ön üçte ikisinde bulunur.

Betin Tümörünün Nedenleri 

Beyin tümörlerinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Doktorlar, bir kişinin neden beyin tümörü geliştirdiğini ve diğerinin neden gelişmediğini nadiren açıklayabilir. Ancak beyin tümörlerinin bulaşıcı olmadığı da açıktır. Hiç kimse hastalığı başka bir kişiden “kapamaz”.

RİSK FAKTÖRLERİ

Aşağıdaki risk faktörleri, birincil beyin tümörü geliştirme şansının artmasıyla ilişkilidir:

 • Erkek olmak – Genel olarak, beyin tümörleri erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Ancak meningiomlar kadınlarda daha sık görülür.
 • Irk – Beyin tümörleri, beyaz insanlarda diğer ırklardan insanlara göre daha sık görülür.
 • Yaş – Çoğu beyin tümörü 70 yaş ve üzeri kişilerde tespit edilir. Bununla birlikte, beyin tümörleri çocuklarda en sık görülen ikinci kanserdir. (Lösemi en sık görülen çocukluk kanseridir.) Beyin tümörleri, 8 yaşından küçük çocuklarda büyük çocuklara göre daha sık görülür.
 • Aile öyküsü – Gliomaları olan aile üyeleri olan kişilerde gelişme olasılığı daha yüksek olabilir.

 Radyasyon veya belirli kimyasallar:

 • Radyasyon – Nükleer endüstride çalışanların beyin tümörü geliştirme riski daha yüksektir.
 • Formaldehit – Formaldehit ile çalışan patologlar ve mumyalayıcılar, beyin kanseri geliştirme riskinde artışa sahiptir. Bilim adamları, formaldehite maruz kalan diğer işçi türleri arasında beyin kanseri riskinde artış bulamadılar.
 • Vinil klorür – Plastik üreten işçiler vinil klorüre maruz kalabilir. Bu kimyasal beyin tümörü riskini artırabilir.
 • Akrilonitril – Tekstil ve plastik üreten kişiler akrilonitrile maruz kalabilir. Bu maruziyet beyin kanseri riskini artırabilir.

Beyin Tümörlerinin Belirtileri

Beyin tümörlerinin semptomları, tümörün boyutuna, tipine ve konumuna bağlıdır. Tümör, bir sinire baskı yaptığında veya beynin belirli bir bölgesine zarar verdiğinde ortaya çıkabilir. Ayrıca beyin şiştiğinde veya kafatasında sıvı biriktiğinde de ortaya çıkabilirler.

Bunlar beyin tümörlerinin en yaygın belirtileridir:

 • Baş ağrısı (genellikle sabahları daha kötü)
 • Mide bulantısı ve kusma
 • Konuşma, görme veya işitmedeki değişiklikler
 • Dengeleme veya yürüme sorunları
 • Ruh hali, kişilik veya konsantre olma yeteneğindeki değişiklikler
 • Hafıza ile ilgili sorunlar
 • Kas sarsıntısı veya seğirmesi (nöbetler veya kasılmalar)
 • Kollarda veya bacaklarda uyuşma veya karıncalanma

Beyin Tümörlerinin Tanısı

 • Fiziksel inceleme
 • CT tarama
 • MRI Fiziksel tarama
 • PET Scan
 • EEG
 • Omurilikten su almak
 • Biyopsi
 • Kafatası röntgeni
 • Anjiyogram
 • Miyelogram
 • Fizik muayene – Doktor genel sağlık belirtilerini kontrol eder.
 • Nörolojik muayene – Doktor uyanıklığı, kas gücünü, koordinasyonu, refleksleri ve ağrıya tepkiyi kontrol eder. Doktor ayrıca gözü ve beyni birbirine bağlayan sinire baskı yapan bir tümörün neden olduğu şişliği aramak için gözleri inceler.
 • CT taraması – Bilgisayara bağlı bir röntgen makinesi, başın bir dizi ayrıntılı resmini çeker. Hastaya, beynin resimlerde net bir şekilde görünmesi için özel bir boya enjeksiyonu yapılabilir. Resimler beyindeki tümörleri gösterebilir.
 • MRI – Bir bilgisayara bağlı güçlü bir mıknatıs, vücudun içindeki alanların ayrıntılı resimlerini yapar. Bu resimler bir monitörde izlenir ve ayrıca basılabilir. Bazen beyin dokularındaki farklılıkları göstermeye yardımcı olmak için özel bir boya enjekte edilir. Resimler beyindeki bir tümörü veya başka bir sorunu gösterebilir.

Diğer Testler:

 • Anjiyogram – Kan dolaşımına enjekte edilen boya, beyindeki kan damarlarına akar ve bunların bir röntgende görünmesini sağlar. Bir tümör varsa, doktor bunu röntgende görebilir.
 • Kafatası röntgeni – Bazı beyin tümörü türleri, beyinde kalsiyum birikmesine veya kafatası kemiklerinde değişikliklere neden olur. Bir röntgen ile doktor bu değişiklikleri kontrol edebilir.
 • Omurilik – Doktor bir beyin omurilik sıvısı örneğini (beyin ve omuriliğin içindeki ve çevresindeki boşlukları dolduran sıvı) çıkarabilir. Bu işlem lokal anestezi ile yapılır. Doktor, omurgadan sıvıyı çıkarmak için uzun, ince bir iğne kullanır. Bir spinal musluk yaklaşık 30 dakika sürer. Hasta, baş ağrısı çekmemek için birkaç saat sonra düz yatmalıdır. Bir laboratuvar, sıvıyı kanser hücreleri veya diğer sorun belirtileri açısından kontrol eder.
 • Miyelogram – Bu, omurganın bir röntgenidir. Beyin omurilik sıvısına özel bir boya enjekte etmek için bir spinal musluk yapılır. Hasta, boyanın sıvı ile karışmasını sağlamak için yatırılır. Bu test, doktorun omurilikteki bir tümörü tespit etmesine yardımcı olur.
 • Biyopsi – Tümör hücrelerini aramak için dokunun çıkarılmasına biyopsi denir. Bir patolog, anormal hücreleri kontrol etmek için hücrelere mikroskop altında bakar. Biyopsi kanseri, kansere yol açabilecek doku değişikliklerini ve diğer durumları gösterebilir. Bir beyin tümörünü teşhis etmenin tek kesin yolu biyopsidir.
 • Cerrahlar , tümör hücrelerini aramak için doku elde edebilirler:
  1. İğne biyopsisi – Cerrah kafa derisinde küçük bir kesi yapar ve kafatasına küçük bir delik açar. Buna çapak deliği denir. Doktor çapak deliğinden bir iğne geçirir ve beyin tümöründen bir doku örneği alır.
  2. Stereotaktik biyopsi – CT veya MRI gibi bir görüntüleme cihazı, iğneyi çapak deliğinden tümörün bulunduğu yere yönlendirir. Cerrah iğne ile bir doku örneği çeker.
  3. Tedavi ile aynı anda biyopsi – Bazen cerrah, hasta tümörü çıkarmak için ameliyat olduğunda bir doku örneği alır.

Beyin Tümörü için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Homeopati bütüncül bir sağlık sistemi olarak hasta kişilerin doğal ve alternatif tedavi yöntemi olarak 200 yıldan fazla bir süredir tercih ettikleri bir tedavi çeşididir. Homeopatide hastalık tedavisinden ziyade hastanın bütüncül olarak iyileşmesi amaçlanır ve bu kapsamda deneyimli bir homeopat doktor tarafından hasta kişiye tepeden tırnağa her konuda tıbbi sorular sorular. Bu sorular sonrasında, hasta kişide yer alan mevcut hastalık belirtileri ve aile geçmişinden gelen hastalık öyküleri dikkatlice analiz edilir ve hasta semptomlarının tümüne uyacak en doğru homeopatik ilaç yani remedi verilerek beyin tümörü şikayetiyle gelen hastanın tedavisine başlanır. Beyin tümörü için homeopati tedavisinde kullanılan remediler ve hangi durumlarda tercih edilmesi gerektiği aşağıda yer almaktadır.

CONIUM MACULATUM

Bulantı ve kusma ile beyin tümörü için çok faydalı bir remedi. Kafatasının altında yabancı bir cisim varmış gibi bir his var. Ayrıca başın üstünde yanma hissi ve beynin sağ yarısında bir yumru hissi vardır. Yatarken veya yatakta dönerken gözleri çevirmede vertigo olur. Şaşırtıcı olan zor yürüyüş için önerilir. Yürürken ani güç kaybı olur. 

HELLEBORUS NIGER 

Kafa karışıklığı olan beyin tümörü için faydalıdır. Kusma ile biten baş ağrısı vardır. Kişi sürekli inleyerek başını döndürdüğünde görülür. Rahatlamak için başını yastığa gömer. Elektrik şokunun beyinden geçtiği hissi var.

KALI IODIDE

Frengi öyküsü olan beyin tümörü için en iyi ilaç. İki taraflı şiddetli baş ağrısı var, sanki başın yanlarından vidalanmış gibi, daha da kötüleşen sıcaklık ve basınç. Kafatasında baş ağrısıyla birlikte sert, ağrılı yumrular var. Göz ve burun kökü üzerinde gerginleşen ağrılara faydalıdır. Beyin genişlemiş hissediyor.

THUJA OCCIDENTALIS

Şiddetli baş ağrısı olan beyin tümörü için çok etkili remedi. Kişi bir çivi ile delinmiş gibi acı hissettiğinde verilir, geriye doğru daha iyi olur. Alın ve kollarda terleme var. Duygusal, hassas ve sinirli olan hastalar için önerilir. Asitli ve tuzlu yemek isteği var.

CALCREA FLOURICA  

Tümör sert ve taşlı olduğunda beyin tümörü için çok etkili bir remedi. Uykuyu bozan kafada çatlama sesi geliyor. Büyük bir depresyon, gözlerin önünde kıvılcımlar, beyin şişkinliği ve kusma var.

CALCAREA PHOSPHORICA

Şiddetli baş ağrısı olan beyin tümörü için çok faydalıdır. Beyin kafatasına bastırılmış gibi bir his var. Oksiputta buz hissi var.

Beyin tümörü için homeopati tedavisi almak isterseniz, bölgenizde yada online hasta kabul eden homeopat doktorlardan randevu oluşturabilirsiniz yada sizler için hazırladığımız homeopati tedavisi veren doktorlar listemize göz atabilirsiniz.

Yorum yapın