Disleksi için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Disleksi, en yaygın öğrenme güçlüklerinden biridir ve dünyadaki insanların yaklaşık %4’ü bundan muzdariptir. Bu hastalar, özellikle okuma ve yazmayı içeren görevlerde, dili işlemede zorluk yaşarlar. Disleksi erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür ve yetişkinlikte de devam edebilir.

Disleksi Belirtileri:

Disleksi semptomları hafiften çok şiddetliye kadar değişebilir ve genel olarak aşağıdaki kategorilerde gruplandırılabilir:

 Okuma (ve yazım):

Çocuğun kafası genellikle harfler, sayılar, kelimeler, diziler veya sözlü açıklamalarla karıştırılır.

Okuması veya yazması, harfler, sayılar ve/veya kelimelerde tekrarlar, eklemeler, yer değiştirmeler (“d” yerine “b”, “g” yerine “p”), atlamalar, ikameler ve ters çevirmeler gösterir.

Okurken veya yazarken harflerin veya kelimelerin sayfada hareket ettiğini veya zıpladığını hissedebilir.

Çok az anlayarak okur ve tekrar okur

Görmede güçlük çekiyor gibi görünüyor, ancak göz muayeneleri bir sorun göstermiyor

Yazma (motor beceriler): 

Sınıfta yazma veya kopyalamada sorun yaşıyor

Sakar, yazarken koordinasyonsuz, el yazısı okunaksız olabilir

Çok yönlü olabilir ve sıklıkla sol/sağ, üst/alt karıştırır.

İşitme ve Konuşma: 

Çocuğun dikkati seslerden kolayca dağılır veya söylenmemiş şeyleri duyabilir.

Düşündüğünü söylemekte zorluk çekebilir (düşüncelerini kelimelere dökemez)

Kelimeleri yanlış telaffuz edebilir (örneğin, ‘Köpek’ yerine ‘Tanrı’), konuşurken sözcüklerin yerini değiştirebilir, cümleleri eksik bırakabilir veya konuşması sırasında uzun aralar alabilir.

Hafıza : 

Gerçekler, diziler, deneyimlenmemiş bilgiler için hafızası zayıftır.

Hafızası yaşanmış şeyler için çok iyi olabilir.

Genel olarak çocuk çok parlak ve zeki görünebilir ancak konu okuma, yazma, heceleme vb. olduğunda bu konularda çok kötü olabilir.

Çocuk en iyi deneyim, gözlem, gösteriler, deneyler ve görsel araçlar yoluyla öğrenir.

Sözlü sınavlarda başarılı olabilir ancak yazılı sınavlarda başarılı olamayabilir.

Genel Özellikler :

Çocuk sanatta, dramada, müzikte, sporda, mekanikte, hikaye anlatmada, tasarımda vb. alanlarda çok yetenekli olabilir.

IQ’su yüksek olabilir, ancak akademik olarak iyi puan alamamış olabilir.

Okulda, semptomları nedeniyle tembel veya dikkatsiz olarak etiketlenebilir.

Çocuk, eğitim sistemiyle baş edememesi nedeniyle düşük benlik saygısı geliştirebilir.

Disleksinin Nedenleri:

Disleksi, erkekleri kızlardan daha fazla etkilediği görülen kalıtsal bir durumdur ve bu durumun gelişmesinde genetik bileşenin önemli bir rol oynadığı bulunmuştur. Disleksik hastalarda, gelişim aşamasında beynin kablolama biçiminde yapısal farklılıklar bulunmuştur. Disleksik bireylerde, göz ile beyin arasındaki özel bir yolak olan “magnoselüler yol”da bir eksiklik bulunmuştur. Disleksisi olan birçok insanın omega-3 doymamış yağ asitlerinde de eksik olduğu bulunmuştur.

Disleksi için Homeopatik tedavi ve Remediler

Disleksi, anayasal bir problemin (genetik faktörler) bir sonucu olduğu için bir anayasal bozukluktur.  Disleksi tedavisi için Homeopati kesinlikle önerilir. Özel olarak değiştirilmiş öğretim yöntemleri ve eğitim ortamı, özel ders, yaz okulu, konuşma terapisi veya özel sınıflara yerleştirme, disleksiklerin daha iyi başa çıkmasına yardımcı olur. Homeopatik tedavi  Disleksi vakalarında son derece etkilidir ve şiddetle tavsiye edilir. Diğer destekleyici tedavilerle birlikte. Disleksi için başvuran bir hasta için öncelikle kapsamlı bir anamnez yapılır ve bu anamnez içerisinde hasta kişinin zihinsel, fiziksel ve duygusal seviyelerinde göstermiş olduğu diğer hastalık belirtirleri tek tek tespit edilir. Daha sonrasında alanında uzman homeopat doktor tarafından yapılan değerlendirme sonrasında hasta kişinin göstermiş olduğu tüm semptomlara uyacak en doğru remedi (homeopatik ilaç) verilerek hastanın tedavisine başlanır. Bu kapsamda disleksi için homeopati tedavisinde kullanılan remediler ve bu remedilerin hangi durumlar için tercih edilmesi gerektiği aşağıdaki gibidir. 

AMMONIUM CARBONICUM

Amonyum karbonhidrat. Matematiksel yetersizlik için etkilidir. Konuşma, yazma ve hesaplamada hata yapma eğilimi. Zeka zayıflığı ile depresyonda.

BARYTA CARBONICA  

Baryta carbonicum, çocuklarda öğrenme güçlükleri için mükemmel bir çözümdür. İşini veya sözünü ağzında unutur. Çocukta hafıza kaybı, zihinsel zayıflık, güven kaybı ve kafa karışıklığı var. Çocuk ürkek, korkaktır ve mobilyaların arkasına saklanır ve ellerini yüzünün üzerinde tutar, parmaklarının arasından bakar. Çocukta ayrıca zihin donukluğu vardır. Çocuğun konsantrasyon güçlüğü vardır.

LYCOPODIUM CLAVATUM

Lycopodium clavatum, çocuklarda öğrenme ve yazma güçlükleri için en iyi Homoeopatik ilaçlardan biridir. Hafızası zayıf olan ve kafası karışık düşüncelere sahip çocuklar. Çocuk yanlış kelimeleri ve heceleri heceler veya yazar. Çocuk ne yazdığını okuyamıyor. Konuşması belirsizdir ve son sözü kekeleyerek söyler. Dil öğrenemez ve sıklıkla hata yapar. Gripten sonra beyin yorulması. Çocuk yeni görevler üstlenmekten veya yeni şeyler yapmaktan hoşlanmaz. Çocuk, konuşma sırasında dikkatini toplamakta güçlük çeker.

MERCURIUS SOLUBILIS

Mercurius sol. Derin okuma bozukluğu ve konuşma bozukluğu olan öğrenme güçlükleri için reçete edilir. Çocuğun kendine güveni zayıf, hafızası zayıf, her şeyi unutuyor. İrade gücü kaybı ve cevap vermede yavaşlama.

KALI BROMATUM

Kali bromatum, öğrenme güçlüğü için etkili bir remedidir ve çocuk sıcak yerine soğuk, zıt kelimeler kullandığında reçete edilir. Yazarken genellikle harfleri ekler veya çıkarır. Hafıza kaybı vardır ve çocuk konuşmayı unutur, konuşabilmesi için önce kelimenin söylenmesi gerekir.

CANNABIS SATIVA

Cannabis sativa, yazarken kelimeleri tekrarlayan öğrenme güçlüğü için reçete edilir. Çocuk çok unutkandır cümlesini bitiremez. Düşüncelerin kaybolması ve kelimelerin yokluğu var. Fikirler duruyormuş gibi görünür, önüne bakar, daha yüksek düşüncelere dalmıştır, ancak bunların bilincinde değildir. Çocuk az önce ne yaptığını hatırlamakta güçlük çeker.

NATRUM MURIATICUM

Natrum mur. çocuğun kafasında ve kulaklarında kükreyen, vızıldayan bir sesten şikayet ettiği öğrenme güçlüğü için başka bir etkili çözümdür. Çocuklar yavaş konuşmayı öğrenirler. Konuşmada garip, aceleci, bir şeyleri düşürür.

CAUSTICUM

Causticum, konuşma güçlüğü olan öğrenme güçlükleri için reçete edilir. Çocuk konuşurken yanlış telaffuz eder veya yanlış kelimeler kullanır.

STRAMONIUM

Stramonium, kişinin bir şeyleri yanlış isimlerle adlandırdığı öğrenme güçlüğü için kullanılır.

SUMBUL

Sumbul, matematik becerileri zayıf olan çocuklar için etkilidir. Bu duruma sahip bir kişi, genellikle yazarken ve basit matematiksel hesaplamalar yaparken, özellikle sayıları eklerken hata yapar.

HELLEBORUS NIGER

Helleborus, hafızası zayıf olan öğrenme güçlükleri için başka bir etkili çözümdür. Çocuk, duymuş olabileceğini hatırlamakta güçlük çeker. Çocuk cevap vermekte yavaştır.

THUJA OCCIDENTALIS

Thuja occ okuma ve yazma güçlüğü için etkilidir. Zihnin donukluğu. Konsantre olamaz. Yavaş konuşur, kelimeleri arar.

Yorum yapın