Tiroid Yetmezliği (Hipotiroidizm) ve Homeopati Tedavisi

Tiroid Yetmezliği (Hipotiroidizm) Nedir

Tiroid, boyunda tiroid hormonları üreten ve salgılayan küçük bir bezdir. Tiroid hormonları vücudun metabolik hızını düzenlemede önemli bir rol oynar. Tiroid hormonunun sindirim sistemi, kalp, kaslar, kemikler, beyin, üreme sistemi vb. işlevleri de dahil olmak üzere vücudun hemen hemen her hücresi üzerinde etkileri vardır.

Tiroid yetmezliği veya hipotiroidizm, tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretemediği bir durumdur. Yetersiz çalışan bir tiroid, en sık görülen hormonal bozukluklardan biridir.

Otoimmünite, genetik eğilimler ve iyot eksikliği, düşük aktif tiroid için önde gelen etiyolojik faktörlerdir. Erken bir aşamada, düşük aktif bir tiroid önemli belirti veya semptomlar göstermeyebilir ancak tedavi edilmezse obezite, kabızlık, eklem ağrıları, kısırlık, kalp hastalıkları, depresyon vb. gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Patogenez

Tiroid bezi, boyunda soluk borusunun yanlarında bulunan kelebek şeklinde bir endokrin bezidir (hormon salgılar). Yaklaşık 20-25 gram ağırlığındadır ve ortasında bir kıstak ile birbirine bağlanan iki lobu vardır.

Tiroid bezi, metabolizmada önemli bir rol oynayan ve çeşitli vücut fonksiyonlarını düzenlemeye yardımcı olan tiroksin adı verilen bir hormon üretir, depolar ve salgılar.

Tiroid bezi üç hormon üretir:

 • Triiyodotironin veya T3
 • Tiroksin veya T4
 • kalsitonin

Bu hormonlardan T3 ve T4 ana tiroid hormonlarıdır, kalsitonin ise kalsiyum metabolizmasında rol oynar.

İyot, tiroid hormonlarının ana yapı taşıdır. Tiroid bezi, tiroid hormonlarına dönüştürmek için yiyeceğimizden iyot alır. Tiroid bezinin hücreleri, T3 ve T4 üretmek için iyot ve amino asit tirozini birleştirir. Daha sonra bu hormonlar metabolizmanın düzenlenmesi için kan dolaşımına salınır (vücudun besinlerden ve oksijenden enerji üretme hızı).

Tiroid bezi tarafından T4 ve T3 üretim oranı 80:20’dir. Ancak T3, T4’ten 4 kat daha güçlüdür.

Beyindeki hipotalamus ve hipofizdeki iki bez, kandaki T3 ve T4 hormonlarının seviyesini korur.

Beynin tabanında yer alan başlıca endokrin bezlerinden biri olan hipofiz bezi, diğer hormonlarla birlikte TSH (Tiroid uyarıcı hormon veya Tirotropin) gibi bazı hayati hormonları salgılar.

T3 ve T4 hormonlarının (tiroid hormonları) seviyesi gerekli miktarın altına düştüğünde hipofiz bezi TSH salgılar. TSH daha sonra tiroid bezi tarafından artan T3 ve T4 hormonlarının üretimini uyarır. Kanda T3 ve T4 düzeyi yükseldikçe hipofiz bezi bunu algılar ve TSH üretimini azaltır.

Hipotalamus, beynin TRH (Tirotropin Salıcı Hormon) üreten kısmıdır. TRH, hipofiz bezi tarafından TSH üretimini düzenler.

Az Aktif Tiroid Türleri:

Az aktif tiroid veya hipotiroidizm iki ana tipte kategorize edilebilir.

Birincil hipotiroidizm: Burada tiroid bezinin kendisi hatalıdır ve yeterli tiroid hormonu üretemez. Tiroid bezinin işlev bozukluğunun çeşitli nedenleri vardır.

İkincil hipotiroidizm: Burada sorun hipofiz bezi düzeyinde yatmaktadır. Gerekli miktarda TSH üretemez. TSH eksikliği, hipofizden uyarı gelmemesine bağlı olarak tiroid bezinin T3 ve T4 hormon düzeylerinde azalmaya yol açar.

PREVALANS

Dünya çapında insanların yaklaşık %12-13’ü anormal tiroid işlevlerinden muzdariptir ve insanların yaklaşık %2’si az aktif tiroidden muzdariptir.

Kadınlar, erkeklerden daha az aktif tiroid geliştirmeye daha yatkındır. Kadınlarda erkeklere göre 10-20 kat daha sık görülür.

Orta yaşlı veya yaşlı insanları etkilese de, çocukları olduğu kadar bebekleri de etkileyebilir.

Yetersiz Tiroidin Nedenleri:

Tiroid bezi yeterli tiroid hormonu üretemediğinde, düşük aktif bir tiroidden muzdarip olursunuz. Bu, çeşitli faktörler nedeniyle olabilir. Aşağıda listelenmiştir.

1) Otoimmün hastalık: Yetersiz tiroidin en yaygın nedeni otoimmünitedir. Otoimmün hastalıklarda, vücudun bağışıklık sistemi kendi tiroid hücrelerine saldırarak tiroid bezinin iltihaplanmasına ve işlev bozukluğuna yol açar. Otoimmün bir hastalık olan Hashimoto tiroiditi genellikle düşük aktif bir tiroidin nedenidir.

Otoimmün hastalıkların nedeni bilinmemektedir, ancak genetik eğilimler, çevresel faktörler, stres vb. faktörler bir otoimmün reaksiyon için tetikleyici olarak katkıda bulunabilir.

2) İyot eksikliği: Mineral iyot, tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir. Vücudumuz yemeklerimizden iyot alır. İyot eksikliği, düşük aktif bir tiroide yol açabilir. Dünyanın bazı bölgelerinde iyot eksikliği yaygındır.

3) Tiroid cerrahisi: Tiroid bezinin bir kısmının veya tamamının alınması tiroid hormonlarının üretimini etkileyebilir. Tiroid cerrahisi, tiroid nodülü, kanser veya tiroid bezinin diğer tümörleri durumunda yapılır. Bu gibi durumlarda ömür boyu tiroid hormonu takviyesi almanız gerekebilir.

4) Hipertiroidi tedavisi: Hipertiroidinin geleneksel tedavisi radyoaktif iyot veya antitiroid ilaçları içerir. Bazen hipertiroidizmi düzeltmek, düşük tiroid hormonu üretimine yol açabilir.

5) Radyoterapi: Kanser hastalarına verilen radyoterapi, tiroid bezinin işleyişini etkileyerek tiroidin az çalışmasına neden olabilir.

6) Hamilelik: Bazı kadınlarda, otoimmünite veya diğer faktörler nedeniyle hamilelik sırasında düşük aktif tiroid gelişebilir. Tedavi edilmezse düşük, erken doğum, yüksek tansiyon veya doğum kusurları gibi komplikasyonlara yol açabilir.

7) Stres: Uzun süreli stres veya duygusal travma, tiroid ve diğer hormonal bozuklukların yaygın nedenlerinden biridir.

8) Hipofiz bozuklukları: Hipofiz bezini etkileyen otoimmün hastalıklar, hipofiz bezi tümörleri gibi durumlar, TSH eksikliğine neden olan hipofiz disfonksiyonuna yol açabilir. Bu, düşük aktif bir tiroide neden olabilir.

Yetersiz Tiroid Belirtileri:

Yetersiz çalışan tiroidin erken belirtileri ve semptomları genellikle fark edilmez. Yaşlı kadınlarda bunlar, ilerleyen yaş belirtileri veya menopoz belirtileri olarak yanlış algılanır.

Durum yıllarca teşhis edilmeden kalabilir ve semptomlar bir süre boyunca yavaş yavaş gelişme eğilimindedir.

Yetersiz aktif bir tiroidin belirti ve semptomları, hormon eksikliğinin ciddiyetine, yaşa, hastalık süresine vb. bağlı olarak değişir. Hasta, farklı belirti ve semptom kombinasyonları ile başvurabilir. Yetersiz tiroid hastalarının yaşadığı yaygın belirti ve semptomlar burada listelenmiştir.

 • Zayıflık
 • Yorgunluk, bitkinlik
 • Durgunluk
 • Ani açıklanamayan kilo alımı
 • Kilo vermede zorluk
 • Kas ağrısı, sertlik
 • Kuru, kaşıntılı, pürüzlü cilt
 • Kuru, parlaklıksız saçlar
 • Saç dökülmesi ve saç incelmesi
 • Kabarık şişmiş yüz
 • Ayaklarda şişme
 • Kabızlık
 • Soğuk intoleransı
 • Düzensiz adet döngüsü, fazla veya yetersiz adet akışı
 • Kısırlık
 • Tekrarlayan düşük
 • Ruh hali değişimleri, depresyon, sinirlilik
 • Konsantrasyon zorluğu, hafıza bozukluğu
 • Boğuk ses

Yetersiz aktif tiroidden muzdarip çocuklar, zayıf büyüme, gecikmiş zihinsel ve fiziksel gelişim ve gecikmiş ergenlik ile ortaya çıkabilir.

Yetersiz Tiroidin Komplikasyonları:

Tedavi edilmezse veya kötü yönetilirse ve düşük aktif tiroid çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Burada listelenirler.

1) Guatr: Tiroid bezinin büyümesi guatr olarak bilinir. olarak sunabilir

Boyunda küçük bir yumrudan büyük bir kitleye kadar değişen şişlik.

Yutma güçlüğü: Büyük bir guatr yemek borusuna (yemek borusu) basıyorsa, yutma güçlüğü yaşarsınız.

Nefes almada zorluk: Guatr nefes borusuna baskı yapacak kadar büyükse nefes almada zorluk yaşayabilirsiniz.

2) Ruh sağlığı sorunları: Az aktif tiroidin erken evrelerinde ruh hali değişimleri ve sinirlilik meydana gelebilir. Tedavi edilmediği takdirde, bir dönem boyunca şiddetli depresyon veya anksiyete bozukluklarına yol açabilir. Yetersiz aktif tiroid ayrıca konsantrasyon eksikliği ve hafıza kaybı gibi zihinsel işleyişin yavaşlamasına da yol açar.

3) Kısırlık: Yetersiz tiroid hormonları ve otoimmün tiroid hastalıkları, yetersiz tiroidden muzdarip kadınların doğurganlığını etkileyebilir.

4) Kardiyak veya Kalp hastalıkları: Yetersiz çalışan tiroid, kalp hastalığı riskinde artışa neden olabilir. Az aktif tiroidi olan kişiler, yüksek seviyelerde düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) veya kötü kolesterolden muzdarip olabilir. Ayrıca kalp odacıklarının genişlemesine ve nihayetinde kalp yetmezliğine yol açabilir.

5) Miksödem: Yetersiz çalışan bir tiroid teşhis edilmezse ve uzun süre tedavi edilmezse, miksödem olarak bilinen hayatı tehdit eden bir duruma yol açabilir. Belirti ve semptomlar arasında derin uyuşukluk, uyuşukluk, soğuğa tahammülsüzlük, bilinç kaybı vb. bulunur. Bu durum acilen acil tıbbi tedavi gerektirir.

6) Doğum kusurları: Tedavi edilmemiş tiroid hastalığı olan kadınlardan doğan bebeklerde doğum kusurları riski daha yüksek olabilir. Bu çocuklar büyüdükçe ciddi zihinsel ve diğer gelişimsel sorunlar geliştirebilirler.

Doğumda hipotiroidi olan bebekler teşhis ve tedavi edilmezlerse fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile ilgili ciddi problemler geliştirme riski yüksektir. Yaşamın ilk birkaç ayında düşük aktif bir tiroid teşhisi konulursa, bu tür bebeklerde normal zihinsel ve fiziksel gelişim şansı mükemmeldir.

Yetersiz Tiroid Teşhisi:

Ayrıntılı vaka öyküsü ve bir doktor tarafından yapılan kapsamlı fizik muayeneden sonra, aşağıdaki tanı araçları, az aktif tiroid teşhisinde yardımcı olabilir:

1) Kan testleri: 

Düşük aktif tiroid teşhisi, kandaki tiroid hormonları (T3, T4) ve TSH seviyelerinin ölçülmesiyle doğrulanabilen semptomlarınıza dayanır.

En sık olarak, düşük aktif bir tiroid teşhisi konulurken, kandaki T4 ve TSH seviyeleri ölçülür. Düşük düzeyde tiroid hormonları ve yüksek düzeyde TSH, düşük aktif bir tiroidi gösterir.

Yetersiz çalışan tiroid durumunda olduğu gibi, tiroid bezi yeterli miktarda T4 ve T3 üretemez, hipofiz bezi bunu algılar ve TSH (Tiroid uyarıcı hormon) üretimini arttırır, bu da tiroid bezini uyararak tiroid bezini uyarır. T4 ve T3 hormonları.

İkincil hipotiroidizmde, hipofiz bezi gerekli miktarda TSH üretemez ve salgılayamaz. Dolayısıyla TSH, T4 ve T3 hormonlarının seviyeleri kandaki normal aralığın altında olacaktır.

Kandaki TSH seviyesinin ölçülmesi (TSH testi), düşük aktif tiroid (hipotiroidizm) tedavisinde de önemli bir rol oynar. Tedaviyi yapan doktorunuzun, başlangıçta tedaviye başlarken ve bir süre sonra hastalığınızı yönetmede doğru ilaç dozuna karar vermesine yardımcı olur.

Hormon Yaşı uIU/ml olarak normal seviyeler

TSH

(Tiroid uyarıcı hormon) Erişkin Dişiler veya erkekler

(> 20 yıl) 0.35– 5.50

1-4 gün

5 gün – 5 ay

5 ay – 20 yıl 1.00-39.00

1.70-9.10

0.70 – 6.40

T3 (Triiyodotironin) < 18 yaş

> 18 yaş 2.60-4.80

2.30-4.20

T4 (Tiroksin) >20 yıl 0.89-1.76

2) Otoimmün Tiroid hastalığının teşhisi:  

Hashimoto Tiroiditi veya otoimmün tiroid hastalığını teşhis etmek için Anti-TPO antikor testi yapılabilir. Anti-TPO Antikoru, otoimmün tiroid hastalığının teşhisi ve tedavisi için yararlı bir belirteçtir.

3) Boyun ve tiroid ultrasonografisi (USG) nodülleri ve infiltratif hastalığı saptamak için kullanılabilir.

Yetersiz çalışan bir tiroid tanısında bazı önemli şeyler:

Bazı hastalarda, düşük aktif tiroid semptomları her zaman laboratuvar testi anormalliklerinin ciddiyeti veya düzeyine karşılık gelmeyebilir, yani bazı hastalarda laboratuvar değerlerine göre (T3, T4, TSH düzeyi) ciddi derecede düşük tiroid olabilir, ancak çok az aktif tiroid olabilir. hafif semptomlar.

Öte yandan, bazı hastalarda T3, T4 ve TSH seviyelerinde önemli ölçüde anormal laboratuvar değerleri olmayabilir, ancak bunlar önemli semptomlar gösteriyor olabilir.

Az çalışan tiroid için tedavi protokolü hem laboratuvar değerlerini düzeltecek hem de hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Az aktif tiroidin ilk aşamalarında, T4’ün T3’e dönüşümünde artış meydana gelir ve bu nedenle T3 seviyeleri korunur, ancak T4 seviyeleri düşük ila normal olabilir.

Yetersiz Tiroid İçin Destekleyici Tedavi (Diyet, Yaşam Tarzı ve Egzersiz):

Yetersiz çalışan bir tiroid için uygun tedavi, diyet ve diğer önlemlerle desteklenirse, tiroid fonksiyonunun eski haline getirilmesine ve semptomların en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

Kaçınılması gereken yiyecekler: Turpgiller (brokoli, karalahana, ıspanak, lahana, karnabahar vb.), Soya gıdaları, glüten içeren yiyecekler (Buğday, Maida, unlu mamuller, makarna, makarna vb.), yüksek oranda işlenmiş yiyecekler ve yağlı yiyecekler, Kırmızı et , hindistancevizi, alkol, koruyuculu yiyecekler, fazla sofra tuzu, konserve gazlı içecekler, kabuklu deniz ürünleri vb. kaçınılmalıdır.

Dahil edilecek yiyecekler: Taze yeşil sebzeler ve meyveler (turpgiller hariç), glütensiz tahıllar ve tohumlar (pirinç, kinoa, keten tohumu, chia tohumu vb.), filizler, bakliyatlar, yağsız süt vb. senin diyetin.

Yeterli su alımı: Yeterli su ve diğer sıvıları (ayran, meyve suları, çorbalar vb.)

Sağlıklı yaşam tarzı: Düzenli egzersiz, yoga ve meditasyon faydalı olabilir.

Az Aktif Tiroidin Geleneksel Tedavisi: 

Klasik yönteme göre hastaya dışarıdan tiroid hormonu (tiroksin) takviyesi yapılır ki bu yanlış değildir. Ancak bu düşük aktif tiroid tedavisinde vücut dış hormona alışır ve hormonunu doğal olarak gerekli miktarda üretmeyi bırakır.

Tiroid Yetmezliğinin (Hipotiroidizm) Homeopatik Tedavisi:

Adından da anlaşılacağı gibi, az çalışan tiroid veya hipotiroidizmde, tiroid bezi çeşitli nedenlerle tiroksin adı verilen yeterli tiroid hormonlarını üretemez. Böyle bir durumda iki ana tedavi seçeneği olabilir.

 1. Vücuda dış tiroid hormonu (tiroksin) şeklinde takviyeler sağlamak.
 2. Tiroid bezini doğal olarak yeterli tiroid hormonları salgılaması için uyaran ilaçlar sağlayarak stratejik tedavi protokolü.

Klasik yönteme göre tiroid hormonu takviyesi hastaya dışarıdan tiroksin şeklinde verilir. Bu tedavi şeklinde vücut dış hormonlara alışır ve kendi hormonunu gerekli miktarda üretmeyi bırakır.

Yetersiz çalışan bir tiroidi tedavi ederken, tiroid bezinde bir yetersizlik veya yavaşlama olduğundan, tedavinin, yetersiz Tiroksin hormonunu harici yollarla tedarik etmekten ziyade, tiroid bezini yeterince tiroid hormonu üretmesi için uyarmaya odaklanması gerektiğini anlamak önemlidir. Homeopati aynı prensipte çalışır.

Homeopatik Tedavinin Kapsamı: Tiroid Yetmezliği Tedavisinde Homeopati Nasıl Yardımcı Olur?

Yetersiz aktif tiroid için homeopatik tedavi durumunda, homeopatik ilaçlar tiroid hormonunun normal üretimi için tiroid bezini uyarmaya çalışır. Bu, bez uyarılacak konumda olduğu sürece çalışır.

Yakın zamanda az aktif tiroid teşhisi konduysanız, homeopatik tedavi harika bir şekilde çalışır.

Bireyselleştirilmiş homeopatik tedavi, hastanın belirti ve semptomlarının, hastalık süresinin, düşük aktif tiroidin evresinin, hastalığın yaygınlığının, nedeninin, genetik paterninin, hastanın duygusal durumunun, tiroid hormonlarının düzeyinin ve TSH ve diğer laboratuvar bulguları ve hastalığa neden olan ve hastalığın devamlılığını sağlayan faktörler. Bu şekilde homeopatik tedavi sadece tiroid fonksiyonunu iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda rahatsız edici belirti ve semptomlarında da rahatlama sağlar.

Yetersiz Bir Tiroid İçin Homeopatik Tedavinin Sınırlamaları Nelerdir?

Homeopati, az aktif tiroidin erken evresinde çalışır. İki yıldan uzun süredir tiroid takviyesi alan hastalar önemli sonuçlar almayabilir.

Yetersiz aktif bir tiroid için homeopatik tedavi, ancak tiroid bezinin aktif hale gelmek için bir miktar doğal kapasitesi varsa iyi çalışır.

Yetersiz Tiroid İçin Homeopatik Tedavi Süresi: 

Yetersiz aktif bir tiroidin homeopatik tedavisinin toplam süresi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak vakadan vakaya değişir.

Tiroidin Az Kalması ve Süresi: Erken evrede 2-3 yıla varan vakalarda en iyi sonuçları alabiliyoruz. Uzun süre tiroid takviyesi alan hastalar tedaviye yanıt vermeyebilir.

Tiroid fonksiyon bozukluğunun kapsamı: Kan dolaşımındaki TSH ve T3, T4 hormonlarının seviyeleri de dikkate alınır. Kan testlerinde bulunan tiroid antikorlarının varlığı da dikkate alınır.

Tiroid takviyelerinin kullanımı: 2 yıldan uzun süredir tiroid takviyesi alan hastalar genellikle homeopatik tedaviye iyi yanıt vermezler.

Genetik eğilimler: Güçlü bir aile öyküsünde tiroid fonksiyon bozukluğu veya otoimmün hastalıkları olan hastaların, düşük aktif bir tiroid için homeopatik tedaviye yanıt vermesi zaman alabilir.

Hastanın yaşı: 45 yaşın altındaki hastalar homeopatik tedaviye daha iyi yanıt verir.

Diğer sistemik veya otoimmün hastalıkların varlığı

Yetersiz çalışan bir tiroidin homeopatik tedavisi uzun vadeli bir süreçtir. İlk sonuçlar dört ila altı ay içinde gözlenir, bu sayede TSH seviyeleri kademeli olarak düşer. Tiroid takviyesi alan hastaların eki azaltması biraz zaman alabilir. Bu gibi durumlarda tiroid hormon düzeylerinin düzenli olarak izlenmesi gerekir.

Düşük Aktif Tiroid İçin Yaygın Olarak Reçete Edilen Homeopatik İlaçlar:

Homeopatik ilaçlar, yukarıda bahsedilen birçok faktöre dayalı olarak bireyselleştirilmiş vaka incelemelerinden sonra seçilir.

Yetersiz tiroidin homeopatik tedavisi olarak reçete edilen birkaç yaygın ilaç Natrum Muriaticum, Kali Carbonicum, Thyroidinum, Carcinocin, Calcaria Carbonicum, Iodum, Calcaria Iodum, Thuja Occidentalis, Sepya, Silicia, vb.

Yorum yapın