Azospermi için Homeopati Tedavisi

Azospermi, seminal sıvıda sperm eksikliği olarak tanımlanan bir durumdur. Bir yıl süresince korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebelik oluşmamışsa, erkekte, kadında veya her ikisinde de doğurganlık sorunu olabilir. Kısır çiftlerin %40’ında erkekte doğurganlık sorunu vardır.

Tüm erkeklerin yaklaşık %1’inde ve infertil erkeklerin %10-15’inde azospermi vardır.

Azospermi Türleri

Erkek üreme sistemi aşağıdakilerden oluşur:

 • Testisler veya testisler – spermatogenez adı verilen bir süreçte sperm (erkek üreme hücreleri) üretir
 • Seminifer tübüller – Testis dokusunun çoğunu oluşturan küçük tüpler
 • Epididim – Olgun spermin içine taşındığı ve saklandığı tüp
 • Vas deferens – Epididimden vücut boşluğuna geçen tüp, daha sonra üretra ile birleşmek için kıvrılır. Vas deferens’in sıkılması, spermi meni oluşturmak için sperme seminal sıvı ekleyen seminal vezikülleri ve prostat bezini geçerek spermi hareket ettirir.
 • Üretra – İdrarı mesaneden ve meni vas deferensten atmak için penisin içinden geçen tüp

Azospermi Türleri

Azospermi üç ana tipte gruplandırılabilir:

1) Pretestiküler nedenler (obstrüktif olmayan): Seks hormonlarının zayıf üretimi, testisin sperm yapmasını engeller. Şunlardan kaynaklanabilir:

 • Kallmann sendromu: Düşük seviyelerde gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) ve koku kaybı ile işaretlenmiş, X kromozomu üzerinde taşınan genetik (kalıtsal) bir bozukluk. GnRH, üreme organlarını yöneten hormonları salgılamak için hipofiz bezini uyarır.
 • Radyasyon tedavilerinin veya özellikle kemoterapide kullanılan bazı ilaçların neden olabileceği hipotalamus (beynin bir kısmı) veya hipofiz bezi bozuklukları.

2) Testis nedenleri (obstrüktif olmayan): Testislerin yapısındaki veya işleyişindeki kusurlar. Şunlardan kaynaklanabilir:

 • Anorşi (testislerin yokluğu)
 • Cyptorchidism (testisler skrotuma düşmemiş)
 • Sadece sertoli hücre sendromu (testisler canlı sperm hücreleri üretemez)
 • Spermatojenik arrest (testisler tamamen olgun sperm hücreleri üretemez)
 • Klinefelter Sendromu: Erkek fazladan bir X kromozomu taşır (kromozom yapısını XY yerine XXY yapar). Sonuç genellikle cinsel veya fiziksel olgunluk eksikliği ve öğrenme güçlükleri ile birlikte kısırlıktır.
 • Kabakulak orşiti (ergenliğin sonlarında kabakulakların neden olduğu iltihaplı testisler)
 • Tümörler
 • Bazı ilaçlara reaksiyonlar
 • Radyasyon tedavileri
 • Diyabet, siroz veya böbrek yetmezliği gibi hastalıklar
 • Ameliyat
 • Varikosel (testisten gelen damarların genişlemesi veya genişlemesi)

3) Posttestiküler nedenler (obstrüktif): Boşalma ile ilgili problemler veya üreme yolundaki bir tıkanıklık, spermin seminal sıvıya taşınmasını engeller. Bu durum azospermisi olan erkeklerin yaklaşık %40’ında görülür. Bunun nedeni şunlar olabilir:

 • Epididim, vas deferens veya üreme sisteminin başka bir yerinde tıkanıklık veya bağlantı eksikliği
 • Vas deferens’in (CBAVD) konjenital bilateral yokluğu: Doğumda vasa deferentia’nın olmadığı genetik bir kusur. CBAVD’ye neden olan genetik mutasyon da kistik fibroz ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. CBAVD’li erkeklerin kistik fibroz taşıyıcısı olma riski yüksektir. CBAVD’li erkeklerin kadın partnerleri, kistik fibrozlu bir çocuğa sahip olma riskini belirlemek için aynı zamanda bir taşıyıcı olup olmadıklarını görmek için bir gen mutasyon analizi yaptırmalıdır.
 • Enfeksiyon
 • Bir kistin büyümesi
 • İncinme
 • Vazektomi (ameliyatla vas deferensin tamamının veya bir kısmının alınması)

Azospermi Nedenleri

Sperm üretimi düşük veya hiç olmayan erkeklerin %10-15’inde genetik (kalıtım) rol oynar. Kromozomlardaki (genetik materyal içeren bir hücre çekirdeğinin içindeki yapı) kusurlar, spermin sayısını, şeklini ve boyutunu etkileyebilir.

Y (erkek) kromozomu üzerinde farklı yerlerde kusurlar oluşabilir. Bazı durumlarda Y kromozomunun bir parçası eksik olabilir (mikrodelesyon) ve kısırlığa neden olabilir.

Azospermi Tanısı

Azospermi teşhisi, iki ayrı durumda, yüksek güçlü bir mikroskop kullanılarak santrifüjlenmiş seminal sıvı örneklerinde hiçbir sperm hücresi bulunamadığında teşhis edilir.

Bir santrifüj, bir test örneğini çeşitli parçalarına ayırmak için yüksek hızda döndüren bir laboratuvar aletidir. Santrifüj edilmiş seminal sıvıda ise eğer sperm hücreleri varsa etraflarındaki sıvıdan ayrılarak mikroskop altında görüntülenebilir.

Teşhisin bir parçası olarak, doktor, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hastanın tıbbi geçmişini alacaktır:

 • Geçmişte doğurganlık başarısı veya başarısızlığı (çocuk sahibi olma yeteneği)
 • Çocukluk hastalıkları
 • Pelvik bölgedeki yaralanmalar veya ameliyatlar (bunlar kanal tıkanıklığına veya testislere yetersiz kan akışına neden olabilir)
 • İdrar veya üreme yolu enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Radyasyona veya kemoterapiye maruz kalma
 • Geçmişte veya günümüzde herhangi bir ilaç kullanımı
 • Alkol, esrar veya diğer uyuşturucuların kötüye kullanılması
 • Son zamanlarda ateşlenme veya sık sık sauna veya buhar banyoları dahil ısıya maruz kalma (ısı, sperm hücrelerini öldürür)
 • Ailede doğum kusurları, zeka geriliği, üreme yetmezliği veya kistik fibroz öyküsü

Doktor ayrıca bir fizik muayene yapacak ve şunları kontrol edecektir:

 • Vücudun ve üreme organlarının genel olgunlaşması, boyutu ve şekli
 • Penis ve skrotumun içeriği
 • Vas deferens varsa
 • Epididimin hassasiyeti veya şişmesi
 • Varikosel varlığı veya yokluğu
 • Boşalma kanalının tıkanması için rektum

Doktor ayrıca aşağıdaki testleri de isteyebilir:

 • Testosteron ve folikül uyarıcı hormon (FSH) gibi hormon düzeylerinin ölçümü.
 • Genetik test
 • Şekil ve boyutla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını ve tümör, tıkanıklık veya yetersiz kan akışı olup olmadığını görmek için üreme organlarının röntgeni veya ultrasonu
 • Hipotalamus veya hipofiz bezi bozukluklarını tanımlamak için beynin görüntülenmesi
 • Normal boyutta testisler ve normal hormon seviyeleri olan durumlarda, obstrüktif veya nonobstrüktif azospermi olup olmadığını öğrenmek için testislerden biyopsi (doku örneği) alınır. Normal bir biyopsi, muhtemelen sperm taşıma sisteminde bir noktada bir tıkanıklık olduğu anlamına gelir. Bazen, testislerde bulunan herhangi bir sperm, gelecekteki analizler veya destekli gebelikte kullanılmak üzere dondurulur.

Azospermi için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Homeopati ile azospermi konusunda çalışan oldukça etkili remediler bulunmaktadır. Azospermi’nin homeopati ile tedavisinde, hasta kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal seviyelerindeki tüm hastalık belirtilerinin dikkatle ele alınıp, homeopat hekim tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında, tüm belirtilere uyacak en etkili remedinin verilmesi ile homeopati tedavisi başlamış olmaktadır. Azospermi için homepati tedavisinde kullanılan remediler ve hangi remedinin ne zaman tercih edileceği bilgisi aşağıda yer almaktadır.

AGNUS CASTUS : Düşük cinsel aktiviteye sahip azospermiye faydalıdır. Zihinsel depresyon vardır. Cinsel melankoli ile birlikte cinsel enerji kaybına faydalıdır. Esenlik akıntısını süzerek prostat sıvısı kaybı olur.

SELENIUM :  Genitor-üriner organlara belirgin etkisi olan azospermiye faydalıdır. Prostitis ve cinsel ızdırap vardır. Cinsel gücün kaybının olduğu, istek artışı ve yeteneğin azaldığı durumlarda verilir.

LYCOPODIUM :  Fonksiyonel gücün kademeli olarak azaldığı azospermi için faydalıdır. Ayrıca sindirim gücünde zayıflık vardır. Sertleşme gücü olmadığında çok faydalıdır. İktidarsızlık vardır.

Yorum yapın