İdrarda Yanma (Dizüri) için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Dizüri, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi anlamına gelir. Her yaştaki kadın ve erkek dizüri yaşayabilir, ancak kadınlarda daha sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle dizüri ile ilişkilidir. Tedavi, nedene bağlıdır ve antibiyotiklerden tahriş edici maddelerden kaçınmaya ve altta yatan tıbbi sorunun tedavisine kadar uzanır.

Dizüri, idrar yaparken (işerken) ağrı veya rahatsızlıktır. Yanıyor. Dizüri, ne sıklıkta (idrar sıklığı) gittiği ile ilgili değildir, ancak idrar sıklığı genellikle dizüri ile birlikte olur. Dizüri bir tanı değildir. Altta yatan bir sağlık sorununun işareti veya semptomudur.

Her yaştaki erkek ve kadın ağrılı idrara çıkma yaşayabilir. Kadınlarda daha sık görülür. İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) genellikle dizüri ile ilişkilidir. İYE’ler erkeklerden daha fazla kadında görülür.

Dizüri riski daha yüksek olan diğer kişiler şunları içerir:

 • Hamile kadın.
 • Diyabetli erkekler ve kadınlar.
 • Mesanenin herhangi bir hastalığı olan erkekler ve kadınlar

Dizüri Belirtileri

Ağrılı idrara çıkma belirtileri erkekler ve kadınlar arasında değişebilir, ancak yaygın belirtiler şunlardır:

 • Yanma, batma veya kaşıntı.
 • İdrara çıkmadan önce veya sonra ağrı.
 • İdrarın başlangıcında ağrı.

Dizüri Nedenleri

Bir takım koşullar ağrılı idrara çıkmaya (dizüri) neden olabilir. Kadınlarda, İdrar yolu enfeksiyonları. Erkeklerde, Üretrit ve bazı prostat rahatsızlıkları ağrılı idrara çıkmanın sık görülen nedenleridir. Ağrılı idrara çıkmaya neden olabilecek tıbbi durumlar ve dış faktörler şunları içerir:

 • Mesane taşları
 • Klamidya enfeksiyonları
 • Sistit (mesane iltihabı)
 • Yan etki olarak mesane tahrişine neden olan kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar gibi ilaçlar
 • Genital uçuk
 • Bel soğukluğu
 • Test veya tedavi için ürolojik aletlerin kullanımı da dahil olmak üzere yakın zamanda yapılmış bir idrar yolu prosedürüne sahip olmak
 • Böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit)
 • Böbrek taşı
 • Prostatit
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (STD’ler)
 • Sabunlar, parfümler ve diğer kişisel bakım ürünleri
 • Üretra darlığı (üretranın daralması)
 • Üretrit (üretra enfeksiyonu)
 • İdrar yolu enfeksiyonu (İYE)
 • Vajinit
 • Maya enfeksiyonu (vajinal)

İdrarda Yanma (Dizüri) için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Dizüri yani idrar yaparken yanma sorunları birçok kimsede görülen bir rahatsızlıktır ve doğal, acısız, ağrısız, alternatif tedavi yöntemlerinden biri olan homeopati ile tedavi edilebilmektedir. Dizüri şikayetiyle başvuran kişiye ilk olarak kapsamlı bir anamnez uygulanır. Bu anamnezde hasta kişinin sahip olduğu tüm hastalık belirtileri tespit edilir ve alanında uzman homeopat doktor tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda hasta kişinin göstermiş olduğu tüm hastalık belirtilerine uyacak en doğru remedi verilerek hastanın tedavisine başlanır. İdrarda yanma yani dizüri için homeopati tedavisinde en çok tercih edilen remediler ve bu remedilerin hangi belirtiler için tercih edilmesi gerektiği aşağıdaki gibidir.

Cantharis:

İdrara çıkmadan önce, sırasında ve sonrasında yaşanan şiddetli yanma, haşlanma ve üretrada kesici ağrı ile dizüri için çok etkili ilaç. Hastanın acı içinde ağladığı ve çığlık attığı yoğun bir yanma vardır. Ayrıca sürekli idrara çıkma isteği vardır. İdrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanan dizüri için en çok önerilen ilaçlar. İdrar damlalar halinde geçerken yoğun yanmanın olduğu durumlarda çok faydalıdır.

Apis Mellifica:

Üretrada batma ağrısı olan dizüri için faydalı remedi. İdrarın son damlası geçtiğinde verilen, aşırı yanma ve ağrıya neden olur. Mesane boynunda da tahriş vardır. İdrar yaparken ve sonrasında tenesmus da olabilir.

Sarsaparilla:

İdrarın sonunda üretrada karına kadar uzayabilen şiddetli ağrı olduğunda dizüri için son derece etkili ilaç. Zayıf ve ince idrar var. İdrarda çakıl ve kırmızı veya gri kum bulunur. Renal taştan kaynaklanan dizüri için en çok önerilen ilaçlar. Çocuğun idrar yaparken ve öncesinde ağladığı durumlarda dizüreye faydalıdır.

Chimaphila:

İdrarda lifli, mukopürülan tortuların eşlik ettiği dizüri için çok etkili ilaç. Bulanık ve rahatsız edici idrar var. İdrar akmaya başlamadan önce ıkınması gereken hastalara önerilir. İdrar yaparken yanma hissi vardır. Sürekli idrar yapma isteği ile mesanede dolgunluk için de faydalıdır.

Uva Ursi: 

İdrarda irin ve kan bulunduğunda ağrılı idrara çıkma için şiddetle tavsiye edilen ilaç. Sık idrara çıkma ile üretrada yanma ve yırtılma ağrısı vardır. Güçlü, keskin bir koku yayan yeşil renkli idrar vardır. Piyelitten kaynaklanan dizüriyi tedavi etmek için çok etkili ilaç.

Borax:

Çocuklarda idrara çıkmadan önce acı içinde çığlık attığında dizüri için faydalıdır. İdrarda kırmızı kum olabilir.

Yorum yapın