Obezite için Homeopati Tedavisi ve Remediler

Obezite dokularda aşırı yağ birikmesidir, aşırı miktarda vücut yağını içeren karmaşık bir hastalıktır. Kalıtsal olabilir, ancak çoğu durumda patolojik olmuştur.

Obezite Belirtileri:

Obezite, vücut kitle indeksi (BMI) 30 veya daha yüksek olduğunda teşhis edilir. Vücut kitle indeksini belirlemek için, kiloyu kg cinsinden boyun karesine bölün. Veya kilonuzu kilogram olarak boyun karesine bölün. Örnek olarak 190 cm boyunda birisi 90 kilogram ağırlığında ise, hesaplamaya göre;

190 cm = 1,9 m (Santimetre cinsinden boyu metreye çevirdik)

1,9 x 1,9 = 3,61 (Metreye çevrilen boy ölçüsünü kendisi ile çarptık)

90 / 3,61 = 24,93 (Kilo bölü bir üst satırda elde ettiğimiz rakam)

24,93 = Normal

BMI Kilo durumu
18.5’in altında Zayıf
18.5-24.9 Normal
25.0-29.9 Kilolu
30.0 ve üstü Obezite

Çoğu insan için  BMI  , vücut yağının makul bir tahminini sağlar. Bununla birlikte,  BMI  doğrudan vücut yağını ölçmez, bu nedenle kaslı sporcular gibi bazı insanlar   aşırı vücut yağına sahip olmasalar bile obezite kategorisinde bir BMI’ye sahip olabilir.

Morbid obezite, insanların yaşları ve cinsiyetleri için normal olandan 45 kilo fazla kilolu olduğu bir durumdur.

Obezite prevalansı özellikle gelişmiş ülkelerde yetmişli yılların ortalarından itibaren keskin bir şekilde artmıştır. Aslında, obezite o kadar yaygın hale geldi ki, günümüzde her zamankinden daha fazla çocuk ve genç obez. ABD’de yetişkin nüfusun %70’i obez olarak kabul ediliyor.

Obezite sadece kozmetik bir değerlendirme değildir. Hastalık ve sakatlıkla ilişkili tıbbi bir durumdur. Şunlara yol açabilir: –

  • Diyabet
  • Yüksek tansiyon
  • Koroner kalp hastalıkları (KKH) gibi kalp hastalıkları
  • Safra kesesi hastalıkları
  • Uyku apnesi artı diğer solunum problemleri
  • Kireçlenme
  • Felç
  • Hem erkek hem de kadınlarda birçok kanserli durum için artan riskler.

Obezite Nedenleri:

Obeziteye neyin neden olduğunu açıklayan birçok teori var.

Genlere Karşı Çevre

Tek yumurta ikizlerinin, ayrı büyüdüklerinde bile çok aynı BMI’ye sahip oldukları bilinmektedir. Bu, kilo alımı ve obezitenin genler tarafından kontrol edildiği kavramını desteklemektedir.

Bununla birlikte, çevresel koşulların obezitede genlerin etkisini bastırdığı birçok durum vardır. Kıtlıkların, genetik olarak obeziteye en yatkın kişilerde bile obeziteyi önlediği bilinmektedir.

Obezitenin doğuştan gelen bir özellik olduğu bir dizi koşul tanımlanmıştır. Bu çocuklarda obezitenin yanı sıra bu durumları birbirinden ayırmaya yardımcı olan başka belirtiler de vardır.

Irk ve Sosyo-Ekonomik Koşullar

Obezite ve obeziteye bağlı sağlık koşullarına sahip olma olasılığı, yaş, cinsiyet, ırk, gelir ve sigara kullanımına bağlı olarak kişiler arasında değişiklik göstermiştir.

Gelişmiş ülkelerde, obezite daha düşük sosyo-ekonomik tabakalardaki insanlar arasında daha yaygınken, gelişmekte olan ülkelerde obezite daha yüksek sosyo-ekonomik tabakalarda görülen bir problemdir.

Obezite için Homeopatik Tedavi ve Remediler

Homeopati ile birçok kronik sorunun tedavi edildiği gibi tüm toplumu ilgilendiren ve en sinsi tehlikelerden biri olan obezite konusunda da oldukça güzel sonuçlar elde edilmektedir. Obezite ana şikayetiyle başvuran bir hastaya ilk olarak kapsamlı bir anamnez uygulanır. Bu anamnezde hasta kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel seviyelerindeki tüm hastalık semptomları tek tek tespit edilir ve alanında uzman deneyimli bir homeopat doktor tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında hastanın göstermiş olduğu tüm semptomlara uyacak en doğru remedinin seçilmesi ile hastanın tedavisine başlanır. Bu kapsamda obezite için homeopati tedavisinde kullanılan remediler ve hangi remedinin ne zaman tercih edilmesi gerektiği aşağıda yer almaktadır.

Calcarea Carbonica – Homeopatik zayıflama remedileri listesinin başında gelir. Bu remedi esas olarak karında aşırı yağ olduğunda ve metabolizmanın çok düşük hızda çalışması sonucunda obezite ve kilo alımına neden olduğunda verilir. Bu ilaca ihtiyaç duyan bir hasta yağlı ve sarkıktır. Bu ilacı kilo vermek için kullanabilmek için hastanın gösterdiği yapısal semptomlara büyük önem verilir. Örneğin, bu ilaca ihtiyaç duyan hastalar genellikle, özellikle kafasında bolca terleme eğilimi gösterirler. Bu hastalar soğuk havaya tahammül edemezler. Bu hastalarda bazı tuhaf yeme alışkanlıkları da bulunur. Yeme alışkanlıkları arasında, haşlanmış yumurta ve tebeşir, kil, kurşun kalem, misket limonu gibi garip şeyler için can atılması yer alır. Yavaş bir metabolik aktivite nedeniyle hastalar hemen hemen her zaman kabız olurlar.

Natrum Mur: Natrum Mur da kilo vermek için kullanılan önemli bir remedidir. Bu ilaç, vücudun diğer bölgelerine kıyasla esas olarak uyluk ve kalçalarda aşırı yağ olduğunda önerilir. Bu ilaç, kişi uzun süredir devam eden stres veya depresyon nedeniyle aşırı kilo almışsa harika sonuçlar verir. Bu ilacın durumunda da anayasal semptomlar her zaman dikkate alınır. Önemli anayasal semptomlar, hastanın vücudunda aşırı ısı ve güneşin ısısına karşı tahammülsüzlüğü içerir. Bu ilaca ihtiyaç duyan hastalar genellikle anemiden muzdariptir. Bu ilaca uygun hastalarda görülen bir diğer önemli semptom, diyette fazladan tuzlara duyulan istektir. Özünde, bu ilaca uygun bir kişi, özellikle yalnız olduğunda, ağlama eğilimi olan bir kişi olarak karşımıza çıkar.

Nux Vomica : Nux Vomica, hareketsiz alışkanlıklar nedeniyle aşırı kilo almış kişiler için önerilir. Bu ilaca ihtiyaç duyan kişilerde ilk önemli semptom, en inatçı kabızlığın kronik hastaları olmalarıdır. Böyle bir kişi sürekli bir dışkı çıkarma dürtüsüne sahiptir, ancak bir seferde yalnızca küçük bir dışkı çıkarılır. İkinci semptom soğuk havaya karşı tahammülsüzlüktür. Üçüncü en önemli semptom yeme alışkanlığıdır – kilo vermek için Nux Vomica’ya ihtiyaç duyan bir kişi baharatlı yiyecekleri, yağlı yiyecekleri ve kahve veya alkollü içecekler gibi uyarıcıları sever. Zihinsel olarak, kişi dış izlenimlere karşı son derece hassastır ve aşırı derecede sinirlenir.

Antimonium Crudum: Bu esas olarak obez çocuklara kilo vermelerine yardımcı olmak için reçete edilir. Bu ilaç için uygun bir aday, aşırı sinirli, çok huysuz ve dokunulmaktan ya da bakılmaktan hoşlanmayan bir çocuktur. Bu çocuklarda ayrıca soğuk banyoya karşı belirgin bir isteksizlik vardır. Bu ilacı kilo vermek için kullanmanın önemli bir göstergesi, çocuğun turşu gibi asidik şeyleri can atmasıdır. Bu durumda çocuğun dili genellikle kalın beyaz kaplamalıdır ve mide, aşırı yeme alışkanlığı nedeniyle alternatif ishal ve kabızlık ile düzensizdir.

Ignatia – Ignatia, kilo alımının nedeni depresyon olduğunda, aşırı kilolu bir kişinin ağırlığını azaltmak için etkili bir şekilde çalışır. Ignatia ihtiyacı olan kişiler genellikle üzüntüden çok yemek yer ve buna bağlı olarak kilo alırlar. Üzüntüden mutluluğa, kahkahadan gözyaşına değişen çok değişken bir ruh halleri vardır.

Obezite, vücutta aşırı yağ toplanması anlamına gelir. Her yaş ve cinsiyet için her zaman ideal bir ağırlık vardır. Obezitede bu ağırlık normalin üst sınırını %30 oranında aşmaktadır.

Fucus – Tüm vücuttan fazla yağın atılmasında faydalıdır. Bu ilaç, kabızlığın giderilmesine ve sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca iştahlarında dalgalanmalar olur ve genellikle aşırı derecede artış ve azalış bulurlar. Ayrıca boğaz ağrısı çektikleri de fark edilir.

Phytola – Kişi, sindirim kanalının her yerinde, özellikle ağızdan boğaza kadar yutma güçlüğü çekiyorsa ve katı bir diyet yiyemiyorsa faydalıdır. Genellikle dudaklarında ve dillerinde kabarcıklardan muzdariptirler. Vücutlarında kaşıntı alerjileri var ve solgun bir yüzleri var.

Yorum yapın