Kardiyomiyopati ve Homeopati Tedavisi

Kalp hastalıkları konusunda artan bilince rağmen halen daha birçok faktör kaynaklı kalp hastalıkları yaşanmakta. Bu yazımızda kardiyomiyopati’den bahsedeceğiz ve türleri, belirtileri ve son olarakta kardiyomiyopatinin homeopatik tedavisi ile yazımızı sonlandıracağız…

Kardiyomiyopati, kalbin vücudumuzun geri kalanına kan pompalamasını zorlaştıran bir kalp kası hastalığıdır.  Kardiyomiyopati kalp yetmezliğine yol açabilir. Kardiyomiyopati görülme sıklığı her 100 bin kişide 30 kişi olmaktadır.

Kardiyomiyopati Türleri

Kardiyomiyopati türleri şunları içerir:

 • Dilate kardiyomiyopati: Bu tip kardiyomiyopatide, kalbin ana pompalama odası olan sol ventrikülün pompalama yeteneği genişler ve kanı kalpten etkili bir şekilde pompalayamaz.

Bu tip her yaştan insanı etkileyebilse de, en sık orta yaşlı insanlarda görülür ve erkekleri etkilemesi daha olasıdır. En yaygın neden koroner arter hastalığı veya kalp krizidir. Genetik kusurlardan da kaynaklanabilir.

 • Hipertrofik kardiyomiyopati: Bu tip, kalp kasının anormal kalınlaşmasını içerir ve bu da kalbin çalışmasını zorlaştırır. Çoğunlukla sol ventrikül kasını etkiler.

Hipertrofik kardiyomiyopati her yaşta gelişebilir, ancak çocukluk döneminde ortaya çıkarsa durum daha şiddetli olma eğilimindedir. Bu tip kardiyomiyopatisi olan çoğu kişinin ailesinde hastalık öyküsü vardır. Bazı genetik mutasyonlar hipertrofik kardiyomiyopati ile ilişkilendirilmiştir.

 • Kısıtlayıcı kardiyomiyopati: Bu tipte kalp kası sertleşir ve daha az esnek hale gelir, bu nedenle kalp atışları arasında genişleyemez ve kanla dolmaz. Bu en az yaygın kardiyomiyopati türü her yaşta ortaya çıkabilir, ancak çoğunlukla yaşlı insanları etkiler.

Kısıtlayıcı kardiyomiyopati bilinen bir neden olmadan ortaya çıkabilir veya vücudun başka yerlerinde amiloidoz gibi kalbi etkileyen bir hastalıktan kaynaklanabilir.

 • Aritmojenik sağ ventrikül displazisi: Nadir görülen bu kardiyomiyopati tipinde, sağ karıncıktaki kasın yerini yara dokusu alır ve bu da kalp ritmi sorunlarına yol açabilir. Genellikle genetik mutasyonlardan kaynaklanır.
 • Sınıflandırılmamış kardiyomiyopati: Diğer kardiyomiyopati türleri bu kategoriye girer.

Kardiyomiyopati Belirtileri

Kardiyomiyopatinin erken evrelerinde hiçbir belirti veya semptom olmayabilir. Ancak durum ilerledikçe, genellikle aşağıdakiler de dahil olmak üzere belirti ve semptomlar ortaya çıkar:

 •  Aktivitede ve hatta istirahatte nefes darlığı
 •  Bacakların, ayak bileklerinin ve ayakların şişmesi
 •  Sıvı birikmesi nedeniyle karında şişkinlik.
 •  Yatarken öksürük
 •  Düz yatarak uyumada zorluk
 •  Yorgunluk
 •  Hızlı, çarpıntı veya çırpınan hisseden kalp atışları
 •  Göğüs rahatsızlığı veya basıncı
 •  Baş dönmesi, sersemlik ve bayılma

Belirti ve semptomlar tedavi edilmediği sürece kötüleşme eğilimindedir. Bazı insanlarda durum hızla kötüleşir; diğerlerinde, uzun süre kötüleşmeyebilir.

Kardiyomiyopati Nedenleri

Kardiyomiyopatinin nedeni bilinmemektedir. Edinilmiş veya miras alınmış olabilir. Edinilmiş kardiyomiyopatiye yol açabilecek belirli sağlık koşulları veya davranışları şunları içerir:

 •  Uzun süreli yüksek tansiyon
 •  Kalp krizinden kaynaklanan doku hasarı
 •  Uzun süreli hızlı kalp atış hızı
 •  Kalp kapakçığı sorunları
 •  Covid-19 enfeksiyonu
 •  Bazı enfeksiyonlar, özellikle kalp iltihabına neden olanlar
 •  Obezite, tiroid hastalığı veya diyabet gibi metabolik bozukluklar
 •  Diyette tiamin gibi temel vitamin veya minerallerin eksikliği
 •  Hamilelik komplikasyonları
 •  Kalp kasında demir birikmesi
 •  Kalp ve akciğerler de dahil olmak üzere vücudun herhangi bir yerinde küçük topaklar veya enflamatuar hücreler, granülomların büyümesi, sarkoidoz
 •  Organlarda anormal proteinlerin birikmesi
 •  Bağ dokusu bozuklukları
 •  Uzun yıllar boyunca çok fazla alkol tüketmek
 •  Kokain, amfetamin veya anabolik steroid kullanımı
 •  Kanser tedavisinde bazı kemoterapi ilaçları ve radyasyon kullanımı

Kardiyomiyopati ve Homeopati Tedavisi ve Remediler (İlaçlar)

Homeopati bugün büyüyen bir sistemdir ve tüm dünyada uygulanmaktadır. Gücü, zihinsel, duygusal, ruhsal ve fiziksel seviyelerde iç dengeyi teşvik ederek hasta bireye bütünsel bir yaklaşım sergilediği için belirgin etkinliğinde yatmaktadır. Kardiyomiyopati söz konusu olduğunda, Homeopatide birçok etkili ilaç mevcuttur, ancak seçim, zihinsel ve fiziksel semptomlar göz önünde bulundurularak hastanın bireyselliğine bağlıdır.

ADONIS VERNALIS

Bir kalp ilacı, kasların yağ dejenerasyonu aşamasında olduğu kalp kaslarına etki eder, nabzı düzenler ve idrar salgılarını artırarak kalbin kasılma gücünü arttırır. Zayıf kalp ve yavaş, zayıf, nabız ile düşük canlılık. Mitral veya aort yetersizliği. Prekordiyal ağrı, çarpıntı ve dispne. Düzensiz kalp hareketi, daralma ve baş dönmesi. Nabız hızlı ve düzensiz.

CACTUS GRANDIFLORUS

Kalbin sıkışması, sanki demir bir banttanmış gibi. Kalpte kasılmalar, çok hareketli ağrılar ve dikişler, nabız zayıf, düzensiz, hızlı, güçsüz. Herat zayıf. Genişlemiş ventriküllerin endokardiyal üfürümleri.

COVALLARIA MAJALIS

Bir kalp ilacı. Kalbin hareket enerjisini arttırır, daha düzenli hale getirir. Ventriküller aşırı şiştiğinde ve genişleme başlar. Telafi edici hipertrofi olmadığında ve venöz staz işaretlendiğinde. Sanki kalp atmayı bırakmış, sonra aniden başlamış gibi bir his. Son derece hızlı ve düzensiz nabız.

DIGITALIS PURPUREA

Miyokardın zayıflığı ve genişlemesi, özellikle atriyal fibrilasyon başladığında kalp yetmezliğini gösterir. Hareket ederse kalp atmayı bırakacakmış gibi bir his. Nabız zayıf ve en küçük hareketlerde hızlandı. Nabız dolu, düzensiz, çok yavaş, başlangıçta ve zayıf aralıklı her 3 , 5 veya 7 vuruşta . Dilatasyon ile hipertrofi.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Hareket halinde olmadığı sürece kalbinin atmayı bırakacağından korkar. Sanki hareket halinde olmak gerekliymiş gibi bir his, yoksa kalbin hareketi duracaktı. Yavaş nabız. Çarpıntı, nabız yumuşak, zayıf, dolu ve akıcı. Nabız sessizken yavaşlar, ancak hareket halinde büyük ölçüde hızlanır.

IBERIS AMARA

Kalbin duvarlarının kalınlaşması ile hipertrofide damar heyecanını kontrol eder. Baş dönmesi ve boğazda boğulma ile çarpıntı. En ufak bir eforla, gülmeyle veya öksürmeyle tetiklenen şiddetli çarpıntı. Saat 2 civarında çarpıntı ile uyanır. Taşikardi. Nabız dolu, düzensiz ve aralıklı. Kalpten geçen acı.

KALMIA LATIFOLIA

Zayıf, yavaş nabız. Küçük dozlarda kalbin çalışmasını hızlandırır. Çarpıntı, öne eğilmek daha kötü. Ağrı ile taşikardi. Keskin ağrı nefesi keser. Ağrıyı göğüsten, kalbin üstünden kürek kemiğine atmak. Kalbin hareketi çalkantılı, hızlı ve görünür.

NAJA TRIPUDIENS

Kalbin basit hipertrofisi. Kalp kapakçıkları ile hipertrofi. Prekordiada sürüklenme ve kaygı. Göğüste ağırlık hissi. Endişe ve ölüm korkusu ile ense, sol omuz ve kola kadar uzanan angina ağrıları. Darbe düzensiz.

SPIGELIA

Şiddetli çarpıntı. Prekordiyal ağrı ve hareketten büyük şiddetlenme. Özellikle ağızdan gelen kötü koku ile sık sık çarpıntı atakları. Nabız zayıf ve düzensiz. Angina pektoris, ağrıyı hafifleten sıcak su için can atıyor. Dispne, baş yüksekte sağ tarafa yatmalıdır.

SPONGIA TOSTA

Dispne ile birlikte hızlı ve şiddetli çarpıntı; uzanamaz; ayrıca yatay konumda en iyi sonucu verir. Gece yarısından sonra aniden ağrı ve boğulma ile uyanır, kızarır, sıcaktır ve ölesiye korkar. Astım semptomları ile özellikle sağ kalbin hipertrofisi. Kanın, sanki yukarı doğru zorlayacakmış gibi, göğsün içine doğru fışkırması.

Kardiyomiyopati rahatsızlığınızı homeopati ile tedavi etmek istiyorsanız, bölgenizdeki homeopati eğitimi almış doktorlardan bu konuda destek alabilirsiniz.

Yorum yapın